Konferensen 2012

Förra årets konferens hölls den 21 sept 2012

Talare: Jon Karlsson – IKEA/ Michael Thomson – Design Connect (UK)/ Stina Nilimaa Wickström – VOLVO/ Daniel Ewerman – Transformator/ Erika Lagerbielke – Linnéuniversitetet/ Ola Rune – ClaessonKoivistoRune/ Henrik Johansson – Changedesign/ Framtidsstrateg Magnus Lindkvist/ Andreas Berge – Kährs/ Trendspanare Göran Adlén / Landshövding Kristina Alsér – Kronobergs län/ Tomas Seo – Phorecast/

Design Action 12 genomfördes i samband med det samtida evenemanget “Design i Glasriket”, i Nybro/Pukeberg den 21 september 2012. Temat för konferensen Design Action 12 var hur man skapar bättre tillväxt med design. Konferensen började med en fest kvällen innan, den 20 september.

Konferensen samlade designkompetens, beställare, organisationer och nyckelpersoner inom svenskt näringsliv med fokus på att öka förståelsen kring hur designsatsningar sker för att skapa mer innovation, nöjdare kunder och bättre tillväxt.

Ledande föreläsare och workshopledare var på plats i Nybro/Pukeberg. Genom jordnära diskussioner med tydlig förankring i företagens vardag förtydligades hur framtida designsatsningar kan ske.

Konferensen genomfördes inom ramarna för kreativa näringar och Vinnovas utlysning “Innovation och Design”, för att främja innovation, entreprenörskap och tillväxt i Sverige.

Konferensansvarig var Daniel Byström – daniel.bystrom@sverigesdesigner.se / tel: 0739-13 38 95